CĂN HỘ QUẬN 1

Vị TríQuận 2

Bàn GiaoQuý 4/2021

Bảng Giá1,45 tỷ

Vị Trívõ Văn Kiệt

Bàn GiaoQuý 2/2020

Bảng Giá1,5 tỷ

Vị TríMai Chí Thọ

Bàn GiaoQuý 2/2021

Bảng Giá3,6 tỷ/căn